Пријатно

Роса…..0,33…………………………………….100
Роса…..0,7………………………………………160
Хеба…..0,25…………………………………….100
Хеба….1 л…………………………………………80