Пријатно

Espreso………………………………………….100
Домаћа кафа……………………………………90
Чај…………………………………………………..70
Нес кафа………………………………………..120