Пријатно

Зајечарско…….0,5…………………………120
Никшићко………0,5…………………………120
Bira Moretti…….0,4…………………………140
Heineken……….0,25………………………..190
Bavaria………….0,25………………………..170
Нишко……………0,33………………………..100