Пријатно

Next Јагода…………………………………….160
Next Јабука…………………………………….160
Next Ђус………………………………………..160
Coca Cola………………………………………140
Fanta……………………………………………..140
Sprite…………………………………………….140
Schweppes biter…………………………….160
Schweppes tonik……………………………160