Пријатно

Гулаш……………………………………………350
Бела чорба…………………………………..280